top of page

Claims Adjusters s.r.o.

 

Leader v zastupování poškozených pojištěných klientů při likvidaci pojistných událostí.
 

O nás

 

Claims Adjusters s.r.o je vysoce specializovanou firmou, která zastupuje klienty zejména při vyřizování pojistných událostí většího rozsahu. Zaměřuje se na škodní události, u nichž pojistné plnění vyplývá z pojištění majetku a odpovědnosti za škody.


Filozofií firmy je poskytnout maximální možný servis, nezbytný potřebný komfort a individuální přístup, který ušetří klientovi práci, poskytne mu v pravou chvíli dostatek životně důležitých informací a připraví kompletní podklady pro likvidaci škody. Při řešení pojistných událostí značného rozsahu je obvyklé, že klienti nemají dostatek informací o tom, jaké finanční prostředky mohou od pojistitele z dané pojistné smlouvy očekávat. Jedná se zpravidla o jejich první zkušenost s tak velkou škodou, a proto pro ně velká pojistná událost přináší značný stres a nejistotu. Vzhledem ke svým zkušenostem a znalostem dokáže Claims Adjusters vytvořit předběžný odhad ve velmi krátké době. Klient si tak může brzy vytvořit představu o dalším podnikatelském plánu.

 

Při samotné likvidaci škod bude Claim Adjusters oporou pro klienta. Je běžnou praxí, že si pojistitel najme na řešení a vyřízení pojistné události specializovanou expertní firmu, která má dostatek zkušeností, aby danou pojistnou událost za pojistitele vyřídila. Proto doporučujeme, aby si také klient pojišťovny zajistil podporu expertní společnosti Claim Adjusters, která má bohaté zkušenosti v oblasti pojišťovnictví a ostatních souvisejících oborech. Klient tak získá dostatečnou argumentaci pro jednání o svých oprávněných nárocích.


Společnost Claims Adjusters byla založena v roce 2005 a již od počátku pomáhá svým klientům řešit situace, které pro ně mají životní význam. Během existence naší firmy jsme pocítili potřebu poskytnout našim klientům některé doplňkové služby, zejména v oblasti požárních škod, při kterých vznikají nejvyšší újmy na majetku našich klientů. 

bottom of page