top of page

Poradenství při dekontaminaci a vysoušení

Každý, koho potkalo to neštěstí, že u něj doma či ve firmě vznikl požár, byl jistě mnohokrát kontaktován firmami zabývající se dekontaminací povrchu budov i strojních zařízení od zplodin hoření. Během naší praxe jsme získali mnoho zkušeností s kooperacemi se sanačními a vysoušecími  firmami.  O problematice dekontaminace a vysoušení víme vše. 

 

V současné době se nezabýváme spoluprací s žádnou sanační firmou a naše poradenství je nezávislé, objektivní a zohledňuje danou konkrétní situaci. Nabyté zkušenosti Vám rádi poskytneme. Tyto souhrny znalostí jsou cenné zejména při výběru dodavatele, při organizaci a způsobu dekontaminace,  při určování nákladů na dekontaminaci a určení toho, zda konkrétní zplodiny hoření jsou sanovatelné či nikoliv. Dále navrhujeme postupy vysoušení, stanovíme ekonomiku vysoušení oproti nákladům na opravy škod klasickými postupy. Zpracujeme znalecké posudky a školení.

bottom of page