top of page

FAQ

 

Jakým způsobem jsou služby Vaší společnosti hrazeny a kdo je hradí?

 

Naše společnost a její odměna není placena pojistitelem, tak jako je tomu například u makléřských společností, u nichž je odměna hrazena pojistitelem z uhrazeného pojistného. Služby a poradenství naší společnosti jsou vždy hrazeny klientem. Tyto náklady nejsou hrazeny z pojistného plnění. Výše naší odměny je vždy stanovena individuálním způsobem na základě konkrétního zadání. Cenová úroveň odměny je zhruba podobná odměně, kterou hradí pojistitel expertovi, kterého si najímá na řešení pojistných událostí.

 

Proč by mě při pojistné události měla zastupovat specializovaná firma, když nás zastupuje makléř?

 

Jak již bylo řečeno, společnost Claims Adjusters je vysoce specializovanou společností, která se zabývá jen a pouze likvidací pojistných událostí. Tato specializace a velmi bohaté zkušenosti jí umožní zastupovat klienta na nejvyšší úrovni. Naše společnost má hlavně ale praktické zkušenosti s vyřizováním pojistných událostí a s technickými problémy spojenými s opravami škod. Tato kombinace, to znamená naprosto dokonalá znalost pojišťovací problematiky a konkrétního daného technického problému je to, co vy nebo Vaše firma potřebujete. Pracovnici naší společnosti umějí pojistnou smlouvou aplikovat v praxi. Hlavně technické zkušenosti většinou makléřské společnosti postrádají.

 

Proč bych si měl najímat Vaší společnost, když po prvním jednání s pojišťovnou mám pocit, že se žádné problémy při řešení pojistné události nevyskytnou?

 

Každý pracovník pojišťovny (likvidátor) Vám potvrdí, že neexistuje velká pojistná událost, při jejímž řešení by nedošlo k nějakým problémům či sporům o výši plnění. To není strašení nebo nedostatek v pojistné smlouvě, ale jen praktická zkušenost. Tyto problémy je ale třeba analyzovat co nejdříve, aby byl od začátku zřejmý předpokládaný objem finančních toků, který je možný z pojistného plnění očekávat. Ze statistik o velkých pojistných událostech vyplývá, že až polovina firem, které postihla velká požární škoda, končí se svojí činností. Vždyť při požáru nevznikají jen majetkové škody, ale i škody způsobené ztrátou trhu, ztrátou zisku (tyto škody je možné pojistit pojištěním přerušení provozu). A právě v těchto chvílích je potřeba mít přesné a jasné informace, popř. vědět o variantních řešeních.

Ne vždy má také vedení firmy kapacitu na to, aby kromě provozních problémů, jako je například zajištění náhradní výroby, vyřizovalo velkou škodu s pojišťovnou. Claims Adjsters je zkrátka firma, která Vám umožní věnovat se věcem, které umíte. My umíme řešit pojistné události.

 

Jak velkými pojistnými událostmi se zabýváte, máte nějaké finanční limity?

 

Proto, abychom se mohli věnovat každému klientovi individuálně, nezabývá se většinou naše společnost pojistnými událostmi pod 100 tisíc korun. Maximální výše není stanovena. Nejvyšší škoda, kterou jsme se zabývali, byla cca 1 miliarda korun.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří tzv. paušální smlouvy. Rádi bychom alespoň nějakým způsobem pomohli drobným klientům, proto se na nás můžete bezplatně obrátit prostřednictvím naší on-line poradny, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

 

Jak standardně probíhá spolupráce s Claims Adjusters?

 

V oboru, v němž poskytujeme služby, je důležitý opravdu individuální přístup. Proto univerzální scénář neexistuje. Standardně spolupráce probíhá tak, že Vás navštívíme a dohodneme se s Vámi na rozsahu služeb. Součástí naší první návštěvy je i předběžné zjištění rozsahu škod, stavu pojistných smluv a podobně. Na základě Vámi poskytnutých informací Vám v co nejkratší době vyhotovíme předběžný odhad finančních prostředků, které lze očekávat z pojistného plnění. Další fází je shromáždění veškerých dostupných informací a podkladů o předmětu pojistného plnění, vypracování nezbytných expertíz a vyhotovení podkladů pro jednání s pojišťovnou. I při tomto jednání Vás v případě zájmu můžeme zastupovat na základě plné moci. Po dohodě jsme připraveni zajistit i nutné stavební práce, které budou hrazeny z pojistného plnění.

 

Každý požár v ČR vždy vyšetřuje Hasičský záchranný sbor a Policie ČR. Není proto zbytečným vynakládáním finančních prostředků vyšetření požáru společností Claims Adjusters s.r.o.?

 

Určitě  se  nejedná o zbytečné vynakládání finančních prostředků. Vyšetření požáru naší společností  je v případě, že Vás potká něco tak nemilého jako velký požár vždy dobrou investicí. Jak již bylo na těchto webových stránkách uvedeno, teprve po cca 9 měsících se pojištěný dozví, zda porušil či neporušil některé předpisy, které vedly, nebo mohly vést ke vzniku požáru nebo jeho rozšíření. Porušení těchto předpisů má vždy za následek tzv. „snížení pojistného plnění“. Snížení pojistného plnění je institut, který opravňuje pojišťovny ke snížení pojistného plnění v takovém rozsahu, jakým mělo porušení předpisů, či zákonů vliv na zvětšení povinnosti pojistitele plnit. Šetření požáru státními orgány není primárně zaměřeno na tyto skutečnosti, tj. na aspekty, které zajímají pojišťovny. Je běžnou praxí, že po vyšetřování požáru státními institucemi vyplyne z jejich vyšetřovacích spisů více otázek než odpovědí. Pak většinou následuje zpracování dalších znaleckých posudků, které mají za úkol vnést do likvidace pojistné události další světlo. Bohužel se to dost často nepodaří, neboť přizvaní znalci mohou čerpat  informace pouze z vyšetřovacích spisů HZS či Policie ČR. Při vyšetřování požáru společností Claims Adjusters s.r.o. se Vám toto stát nemůže.

 

bottom of page