top of page

Vyšetřování požárů

Jak již bylo uvedeno, Claims Adjusters s.r.o. je poradenská firma, která se zabývá zastupováním pojištěných klientů při likvidaci velkých pojistných událostí.  Naší specializací jsou velké škody vzniklé při požárech. Během naší  9 leté  praxe vznikla potřeba řešit tyto velké pojistné události rychleji a efektivněji, neboť tato skutečnost je pro naše klienty klíčová.

 

Skutečnost, která nejvíce ovlivňuje délku celého procesu, je šetření Hasičského záchranného sboru (HZS). Ze statistik, které jsme si nechali vypracovat vyplývá, že požáry s hodnotou škody přesahující 10 milionů Kč jsou vyšetřovány necelých 9 měsíců. Bez ohledu na to, jak dobře nebo špatně je klient pojištěn. Tato doba je však pro mnohé naše klienty naprosto nevyhovující a může být i likvidační.  Na závěr celého procesu je ze strany HZS zpracováno takzvané Odborné vyjádření a Policie ČR zpracuje Usnesení. Při studiu těchto dokumentů pro účely likvidace pojistné události často vyvstane mnoho otázek, na které tyto dokumenty neodpovídají, nebo jsou z nich odpovědi nejasné. Došetření nejasných okolnosti bývá často velmi komplikované a i nemožné. Důvodem je skutečnost, že již není možné provést ohledání požářiště, zajištění důkazu atd.

 

Řešení, která nabízíme, spočívá v tom, že Claims Adjusters  postupně vybudoval  kvalitní portfolio schopných znalců, znaleckých ústavů a bývalých vyšetřovatelů HZS, kteří jsou schopni na základě objednávky ihned do 72 hodin zahájit svoji činnost, která zahrnuje komplexní šetření požáru v oblasti požární ochrany a vzniku požáru.

 

Požár, při kterém vznikají škody velkého rozsahu, bývá většinou výsledkem vrstvení různých pochybeních, náhod a porušení předpisů požární ochrany.

 

Na to, aby byl velký požár kvalitně a komplexně vyřešen, včetně všech zavinění a pochybení zúčastněných subjektů, je třeba přistupovat k problematice požární ochrany multidisciplinárně.

 

Tzn., že v našem týmu jsou odborníci na požární bezpečnost staveb, požárně technické charakteristiky hořlavých látek a materiálů, požární taktiky, kontroly dokumentace PO a BOZP, EPS, prevenci havárií, analýzy nebezpečí požáru a výbuchu, analýzy dynamiky šíření požáru a simulace dynamiky.  

 

Výhoda našeho řešení spočívá v tom, že dokážeme odpovědět na otázky, které při likvidacích velkých požárů nastávají a je obtížné na ně bez vlastního šetření odpovědět, současně dokážeme bezpečně odpovědět na otázky týkající se vzniku a příčiny požáru, aniž bychom měli k dispozici zprávy HZS a Policie ČR. Ze zkušenosti víme, že podobným způsobem je přistupováno k vyšetřování požárů v západní Evropě. 

 

 

bottom of page