top of page

PR služby

Komunikace s médii - součástí našich služeb je i krizová komunikace s médii a obchodními partnery. Jakákoliv větší pojistná událost se neobejde bez zájmu médií a obav obchodních partnerů z dalšího osudu spolupráce.

 

V této situaci je nutné účinně komunikovat zejména s těmito cílovými skupinami, aby se situace ještě více nevyostřila a neměla další nežádoucí dopad na dobré jméno Vaší firmy. V našem týmu jsou zastoupeni i profesionálové, kteří pracují v oblasti public relations více než deset let a tyto situace umí úspěšně řešit a zasadí se o co nejlepší možný obraz klienta v očích sdělovacích prostředků, a tím i veřejnosti.

 

Součástí krizové komunikace je i příprava všech zainteresovaných osob, které komunikují se zástupci sdělovacích prostředků. Na počátku spolupráce se vytvoří vhodná komunikační strategie, vytipují se problematické okruhy dotazů a zajistí se účinná argumentace.

 

Zajistíme i službu tiskového mluvčího pro všechny otázky týkající se krizové komunikace, který bude odpovědi na dotazy konzultovat se zástupci klienta a vytvoří účinnou hráz před útoky médií.

bottom of page