top of page

Služby

Naší nejčastěji žádanou službou je poradenství při likvidaci velkých pojistných událostí, nebo zastupování našich klientů při jednání s pojišťovnami včetně veškerého servisu, který s tím souvisí. V převážné většině jsou našimi klienty pojištěné subjekty (pojištěný), popřípadě subjekty, které uplatňují nárok na náhradu škody z pojištění odpovědnosti u subjektů, které za vzniklou škodu odpovídají.

 

Rovněž pro naše klinety nabízíme PR služby, které klienti nejvíce ocěnují při tragických událostech, nebo jinak mediálně zajímavých kauzách spojených obvykle s požárem, havárií, výbuchem atd. Při těchto tragických událostech často docházi k poškozování dobrého jména. Klademe si za cíl co nejvyšší ochranu renomé klienta.

 

Díky našim bohatým zkušenostem s dekontaminačními a sanačními pracemi po požárech Vám můžeme nabídnout poradenství i v této oblasti.

 

Naší novinkou je služba, kterou pracovně nazýváme "vyšetřovámí požárů".

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page